NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Aktualizacja listy operacji „drogowych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Aktualizacja listy operacji „drogowych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

17.10.2019 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził zaktualizowaną listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wybranych do realizacji w ramach drugiego naboru wniosków.

Konieczność aktualizacji listy wynika z zakończonej weryfikacji wniosków wybranych do realizacji na podstawie Uchwały Nr 306/36/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2019 roku .

Do pobrania:

  • Uchwała Nr 1053/87/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 października 2017 roku – pobierz
  • Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy – pobierz
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk