NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Konkurs na gospodarkę wodno-ściekową rozstrzygnięty !

Konkurs na gospodarkę wodno-ściekową rozstrzygnięty !

W dniu 13 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pomoc może być przyznana na realizację operacji, która uzyskała co najmniej 12 punktów. Tak określony warunek spełnia 23, spośród 30 podlegających ocenie projektów.

Limit środków dla ww. operacji wynosi 24 784 350,40 zł., co oznacza, iż do czasu zwolnienia środków finansowych, ocenie formalnej wniosków przez pracowników DPROW będą podlegały wnioski znajdujące się na pozycjach 1-20.

Do wnioskodawców, których operacje nie uzyskały min 12 punktów zostaną skierowane pisma informujące o odmowie przyznania pomocy.

Do pobrania :

  1. UCHWAŁA Nr 138/122/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 lutego 2020 roku – pobierz
  2. LISTA OPERACJI informująca o kolejności przysługiwania pomocy ( załącznik nr 1 do uchwały) – pobierz
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk