NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Informacja dotycząca punktacji w konkursie z Działania 7.2.1. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Informacja dotycząca punktacji w konkursie z Działania 7.2.1. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

W związku z trwającym naborem wniosków na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 publikujemy dane dotyczące: bezrobocia stanowiące podstawę przyznawania punktów w ramach kryterium o którym mowa w § 11 ust.1 pkt. 2) Rozporządzenia oraz długości dróg gminnych stanowiące podstawę przyznawania punktów w ramach kryterium o którym mowa w § 11 ust.2 pkt.11) lit.a) Rozporządzenia.

  • Dane dotyczące bezrobocia (pdf.)  – pobierz
  • Dane dotyczące długości dróg gminnych (pdf.) – pobierz 
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk