NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Trzeci nabór wniosków na projekty „drogowe” zakończony!

Trzeci nabór wniosków na projekty „drogowe” zakończony!

11.05.2020
Karolina Dulanowska
Karolina
Dulanowska
AUTOR
Karolina Dulanowska
Karolina
Dulanowska
11.05.2020

30 kwietnia zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęło 67 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 72 mln zł. Dostępna kwota środków – według aktualnego kursu euro – wynosi niespełna 25,7 mln zł.

Wnioski podlegać będą teraz ocenie „punktowej” wg kryteriów określonych w Rozporządzeniu wykonawczym dla przedmiotowego poddziałania. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które uzyskają co najmniej  8 punktów.

Był to już trzeci nabór na projekty „drogowe”, których realizacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W wyniku rozstrzygnięcia wcześniejszych konkursów zawartych zostało 99 umów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą prawie 98 mln zł.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk