NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Aktualizacja listy operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Aktualizacja listy operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dn. 07 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził zaktualizowaną listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 wybranych do realizacji w ramach drugiego naboru wniosków.

Konieczność aktualizacji listy wynika z zakończonej weryfikacji wniosków wybranych do realizacji na podstawie Uchwały Nr 138/122/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 lutego 2020 roku .

Do pobrania:

  1. Uchwała Nr 578/161/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 07 lipca 2020 roku – pobierz
  2. Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy – pobierz
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk