NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Aktualizacja formularza umowy w wersji 6z

Aktualizacja formularza umowy w wersji 6z

W związku z wejściem w życie w dniu 09 października 2020 r. Zarządzenia nr 113/2020 Prezesa ARiMR wprowadzającego zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (6z) na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 publikujemy aktualny wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy w wersji 6z. wraz z załącznikami.

Nowe dokumenty znajdują się w dziale Dokumenty do pobrania > Gospodarka wodno- ściekowa

Bezpośredni link – zobacz 

lub poniżej do pobrania:

Wersja 6z (dokumenty obowiązujące od 9 października 2020 r.)

  • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja edytowalna, doc) – pobierz
  • Zał. nr 1 do umowy – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – pobierz
  • Zał. nr 2 do umowy – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością – pobierz
  • Zał. nr 3 do umowy – Informacja po realizacji operacji – pobierz
  • Zał. nr 4 do umowy – Informacja o podłączonych przyłączach – pobierz
  • Zał. nr 5 do umowy – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych przed wyjściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz
  • Zał. nr 5a do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz 
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk