NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Aktualizacja dokumentów w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Aktualizacja dokumentów w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

W związku z wejściem w życie Zarządzenia 117/2020 Prezesa ARiMR wprowadzającego zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (4z) na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udostępniamy Państwu aktualny wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy w wersji 4z. wraz z załącznikami.

Nowe dokumenty znajdują się w dziale Dokumenty do pobrania >  Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej, Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Bezpośredni link – zobacz

lub poniżej do pobrania:

Wersja 4z (dokumenty aktualne od 19 października 2020 r.)

  • Formularz umowy o przyznaniu pomocy – pobierz
  • Zał. nr 1 do umowy – Zestawienie rzeczowo- finansowe operacji – pobierz
  • Zał. nr 2 do umowy – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością – pobierz
  • Zał. nr 3 do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych – pobierz
  • Zał. nr 3a do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz
  • Zał. nr 4 do umowy – Informacja po realizacji operacji – pobierz
  • Zał. nr 5 do umowy – Plan działalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne – pobierz

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk