NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Aktualizacja listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Aktualizacja listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dn. 15 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził zaktualizowaną listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 wybranych do realizacji w ramach trzeciego naboru wniosków.

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U z 2021 r., poz. 567) dokonano zwiększenia limitu środków dostępnych dla województwa pomorskiego na realizację operacji typu: gospodarka wodno – ściekowa, budowa lub modernizacja dróg lokalnych, ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego, inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej do kwoty 47 079 047 euro.

Z uwzględnieniem zwiększonego limitu środków, aktualnego kursu euro z dnia 30.03.2021 r. wynoszącego 4,6582 zł. oraz rezygnacji 12 wnioskodawców, dostępna alokacja środków dla województwa pomorskiego wynosi  25 971 907,34 ., co oznacza możliwość dofinansowania  projektów znajdujących się na miejscach 28-49 listy operacji.

Do pobrania:

  1. Uchwała Nr 390/242/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2021 roku (pdf.) – pobierz
  2. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 390/242/21 Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy (pdf.) – pobierz

Wersja w ramach WCAG 2.1 ( dla osób z niepełnosprawnościami)

  1. Uchwała Nr 390/242/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2021 roku (pdf.) – pobierz
  2. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 390/242/21 Lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy (pdf.) – pobierz
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk