PROW 2014-2020
Aktualizacja dokumentów aplikacyjnych na Naszej stronie

Aktualizacja dokumentów aplikacyjnych na Naszej stronie

Polecamy zapoznanie się z najnowszymi dokumentami przygotowanymi przez ARiMR, które udostępniliśmy dla Państwa w zakładce PROW 2014- 20/ dokumenty do pobrania.

1. Zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (7z) na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pobierzwersja pdf

 • Zał. nr 1 do umowy – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 2 do umowy – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 3 do umowy – Informacja po realizacji operacji – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 4 do umowy – Informacja o podłączonych przyłączach – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 5 do umowy – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych przed wyjściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 5a do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 6 do umowy– Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) – pobierzwersja pdf

2. Formularz wniosku następcy prawnego Beneficjenta o przyznanie pomocy na operacje typu  7.2.2 „Gospodarka wodno-ściekowa”, 7.4.1.1  „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, 7.4.1.2 „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, 7.6.1 „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
objętego PROW na lata 2014-2020 – pobierz

3. Zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (7z) na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pobierzpdf – pobierz

 • Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo finansowe operacji (7z) – pobierzpdf – pobierz
 • Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (7z)  –  pobierzpdf – pobierz
 • Załącznik nr 3 – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (7z) – pobierzpdf – pobierz
 • Załącznik nr 4 – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (7z),  – pobierzpdf – pobierz
 • Załącznik nr 5 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) – wersja 7z – pobierzpdf – pobierz

4. Zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (7z) na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – pobierz wersję edytowalnąpobierz wersję pdf

Bezpośredni link do najnowszych dokumentów – zobacz dokumenty

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk