NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłoszony!

Nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłoszony!

Od 28 marca 2022 r. do 6 maja 2022 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020+. Uchwałę w tej sprawie Zarząd Województwa Pomorskiego podjął w dniu 10 marca 2022 r.

Zgodnie z podjęta Uchwałą wnioski będzie można składać od 28 marca do 6 maja 2022 r. Dostępna w konkursie pula środków wynosi niespełna 19 mln euro.

Wnioski mogą być składane przez: gminę, spółkę w której jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego oraz związek międzygminny. Projekt musi być realizowany w miejscowościach należących do gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców i jednocześnie poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (wyjątek dotyczy zakresu dotyczącego gromadzenia wód opadowych i roztopowych).

Źródłem finasowania projektów jest Europejski Instrument Odbudowy; maksymalne dofinansowanie może wynieść 100% kosztów kwalifikowalnych projektu.

_____________________________________

Do pobrania:

  • Uchwała Nr 232/334/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 marca 2022 roku – pobierz
  • Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 232/334/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 marca 2022 r.  – ogłoszenie o naborze – pobierz

WNIOSEK  O PRZYZNANIE POMOCY

  • Formularz wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 (wersja 3z) – pobierz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wersja 3z) – pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

  • Formularz wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (wersja 6z) – pobierz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (wersja 6z) – pobierz

UMOWA – wzór umowy dla operacji z zakresu „Gospodarka wodno – ściekowa”

Wszystkie dokumenty dostępne do pobrania również w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk