NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Nabór wniosków na „Wsparcie przygotowawcze” ogłoszony!

Nabór wniosków na „Wsparcie przygotowawcze” ogłoszony!

 

Od 4 kwietnia 2022 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uchwałę w tej sprawie Zarząd Województwa Pomorskiego podjął w dniu 17 marca 2022 r.

Zgodnie z podjętą uchwałą konkurs trwać będzie od 4 do 29 kwietnia 2022 r. Wnioski mogą składać lokalne grupy działania przygotowujące lokalne strategie rozwoju dla swoich obszarów.

_____________________________________

Do pobrania:

  • Uchwała Nr 260/336/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 marca 2022 roku – pobierz
  • Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 260/336/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 marca 2022 r.  – ogłoszenie o naborze – pobierz

WNIOSEK  O PRZYZNANIE POMOCY

  • Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  – wersja edytowalna  wersja pdf
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  – pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

  • Formularz wniosku o płatność w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  – wersja edytowalna  wersja pdf
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  – pobierz

UMOWA – wzór umowy w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z załącznikami  – pobierz

 

 

Wszystkie dokumenty dostępne są również w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA – WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk