NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Informacja dotycząca punktacji w konkursie „Gospodarka wodno-ściekowa”

Informacja dotycząca punktacji w konkursie „Gospodarka wodno-ściekowa”

W związku z trwającym naborem wniosków na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 publikujemy dane dotyczące:

  • Jednolitej części wód powierzchniowych – pobierz
  • Wskaźnika zwodociągowania i skanalizowania – pobierz
  • Wskaźnika bezrobocia w podziale na powiaty – pobierz
  • Podstawowego dochodu podatkowego – pobierz

Dane te stanowią podstawę przyznawania punktów w ramach kryterium o którym mowa w  § 11 ust. 4 pkt 1-6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk