PROW 2014-2020
Aktualizacja listy operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach PROW na lata 2014-2020

Aktualizacja listy operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach PROW na lata 2014-2020

W dniu 03 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził zaktualizowaną listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 wybranych do realizacji w ramach ostatniego naboru wniosków.

 

Konieczność aktualizacji listy wynika z zakończonej weryfikacji wniosków wybranych do realizacji na podstawie Uchwały Nr 825/379/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r.

 

Uchwałą Nr 1075/400/22 z dnia 03 listopada 2022 r., Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził zaktualizowaną listę operacji, o której mowa w § 15  Rozporządzenia z 14 lipca 2016 r. Według stanu na dzień zatwierdzania ww listy, limit środków dostępnych na realizację operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa” dla województwa pomorskiego pozwolił na objęcie wsparciem 27 projektów, znajdujących się na miejscach 1-27. Z uwzględnieniem kursu euro z dnia 28.10.2022 r., wynoszącego 4,7275 zł aktualny dostępny limit środków na realizację operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa” dla województwa pomorskiego wynosi 89 672 033 zł., co umożliwia objęcie wsparciem operacji znajdującej się na miejscu 28 listy stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

 

Do pobrania:

Uchwała Nr 1075/400/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 03 listopada 2022 r. pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1075/400/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 03 listopada 2022 r. pobierz

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk