WYDARZENIE
Zobacz film jak #PROWzmieniaPomorskie!

Zobacz film jak #PROWzmieniaPomorskie!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu śladami projektów zrealizowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich po województwie pomorskim!

Dzięki dofinansowaniu o łącznej wartości blisko 250 milionów złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zrealizowano tysiące projektów województwie pomorskim.

O dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mogą ubiegać się nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, takie jak powiaty, gminy czy sołectwa, ale również osoby prywatne i lokalni przedsiębiorcy.

Obecnie na dofinansowania w ramach PROW prowadzone są nabory w ramach inicjatywy LEADER przez Słowińską Grupę Rybacką oraz Lokalną Grupę Działania Ziemi Człuchowskiej.

Poniżej przedstawiany zestawienie dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków budżetu Unii Europejskiej w podziale na typ operacji (stan na 30.09.2022 r.):

Scalanie gruntów – 2 617 487,82 PLN

Budowa i modernizacja dróg lokalnych – 102 688 214,16 PLN

Gospodarka wodno-ściekowa – 35 700 666,66 PLN

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne i kształtowanie przestrzeni publicznej – 1 993 166,00 PLN

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów  – 7 807 665,80 PLN

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego – 1 827 014,05 PLN

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – 95 564 500,17 PLN

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk