WYDARZENIE
Stock Photo - skarbonka Euro

Spotkanie na temat możliwości finansowania działań w ramach Programów Międzynarodowych

Zapraszamy na seminarium informacyjne o programach międzynarodowych w dniu 13 kwietnia br., które odbędzie się o godz. 12.30 w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, przy Ul. Kolejowej 7b, w budynku warsztatów szkolnych (aula) w Pucku.

Seminarium kierowane jest m.in. do gmin, powiatów, lokalnych grup działania i wszystkich organizacji pozarządowych, którym nie jest obojętny rozwój regionalny. Rejestracja możliwa pod linkiem:

https://ewt-rejestracja1.pomorskie.eu

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Współorganizatorem spotkania jest Starostwo Powiatowe w Pucku.

Program spotkania:

12:30 – 12:35          Przywitanie gości

Pan Jarosław Białk – Starosta Pucki

12:35 – 12:50          Pomorskie w programach międzynarodowych

Pan Maciej Nowakowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

12:50 – 13:05           Prezentacja projektu South Baltic Manor dotyczącego Waloryzacji dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku

Pani Barbara Mudlaff – Dyrektorka Biura

Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna

13:05 – 13:20         Prezentacja projektu Virtual Arch – Wizualizuj, by docenić – dla lepszego wykorzystania ukrytego dziedzictwa archeologicznego w Europie Środkowej

Pani Hanna Pruchniewska – Burmistrz Miasta Pucka

13:20 – 14:00          Prezentacja programów międzynarodowych oraz przykładów komplementarności z innymi mechanizmami finansowymi

Zespół Referatu Programów Międzynarodowych, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

14:00  –  14:15         Dyskusja

14:15 – 14:20           Film o projektach Interreg

14:20 – 14:30           Zakończenie spotkania

Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk