WYDARZENIE
Zobacz film „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – Przykłady dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020”

Zobacz film „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – Przykłady dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020”

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu "Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - Przykłady dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020", zrealizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednym z istotniejszych trendów rozwoju wsi jest rosnąca liczba pozarolniczych podmiotów gospodarczych. Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wsi po wejściu Polski do Unii Europejskiej stworzyło warunki do rozwoju i dywersyfikacji ekonomicznej obszarów wiejskich. Również gospodarstwa rolne zmieniają swój charakter poprzez wprowadzanie nowych form działalności ekonomicznych, głównie z zakresu usług i handlu, a w ich dochodach wzrasta znaczenie działalności pozarolniczej.

Dostrzegając specyfikę funkcjonowania przedsiębiorczości w warunkach wiejskich, a także niekwestionowaną i uzasadnioną potrzebę wspierania jej rozwoju, wynikającą z potrzeb mieszkańców wsi oraz głosów pochodzących z różnych środowisk wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje działania ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, m.in. w zakresie podnoszenia kwalifikacji, ułatwiania dostępu do rynku pracy oraz możliwości wsparcia finansowego na określone poddziałania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). W ramach PROW 2014-2020 wdrażano szereg działań, które w sposób bezpośredni, lub pośredni przyczyniały się do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Wyróżnić należy, m.in.:

  • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;
  • Rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem;
  • LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS);
  • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych.
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk