PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY:

Wersja 10z – uwzględniająca zakres mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, obowiązuje dla naborów ogłoszonych nie wcześniej niż w dniu 10.04.2015 r.:

UMOWA:

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ:

WNIOSEK NASTĘPCY PRAWNEGO BENEFICJENTA:

SPRAWOZDANIE