Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę projektów dotyczących „scalania gruntów”

19 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę operacji z zakresu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW 2014-2020 zgodnie z ocenionym naborem wniosków trwającym w terminie 27 lutego 2018 r. - 3 kwietnia 2018 r.

RODO

Nowe zasady dla Beneficjentów PROW 2014-20 oraz PO Rybactwo i Morze 2014-20

Zapraszamy na  seminarium pn. „Zadania samorządów lokalnych i gospodarczych aktywizujące obszary wiejskie województwa pomorskiego”

Związek Gmin Pomorskich zaprasza na  seminarium pn. „Zadania samorządów lokalnych i gospodarczych aktywizujące obszary wiejskie województwa pomorskiego", które  odbędzie się w dniach 28-29 czerwca 2018 roku w  Centrum Konferencyjnym Continental w Krynicy Morskiej.