Dokumenty do pobrania

LEGISLACJA

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - (Dz. U. 2019 poz. 1704) pobierz 

 

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2018 poz. 468) - pobierz

 

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016 poz. 1230) - pobierz

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

 

Dokumenty aktualne

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (dokument obowiązujący od 31 lipca 2019 r.) - pobierz 
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (nowy dokument obowiązujący od 31 lipca 2019 r.) - pobierz

 

Dokumenty archiwalne

 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (dokument obowiązujący do 31 lipca 2019 r.) - pobierz

 

 

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY

 

Dokumenty aktualne

(wersja 4z) obowiązująca od 03 lutego 2021 r. 

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy - pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy Zestawienie rzeczowo- finansowe - pobierz 
 • Załącznik nr 2 do umowy Wykaz działek - pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych przed wyjściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - pobierz
 • Załącznik nr 3a do umowy Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - pobierz

 

Dokumenty archiwalne

(wersja 3z) obowiązująca od 22 listopada 2019 r. do 02 lutego 2021 r. 

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy - pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy Zestawienie rzeczowo- finansowe - pobierz 
 • Załącznik nr 2 do umowy Wykaz działek - pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych przed wyjściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - pobierz
 • Załącznik nr 3a do umowy Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - pobierz

(wersja 2z) obowiązująca do 21 listopada 2019 r.  

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 3a do umowy – pobierz

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 

Dokumenty aktualne   

 • Formularz wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ( wersja 5z ) – pobierz  (Dokument obowiązujący od 29 stycznia 2021 r. )  
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" ( wersja 5z ) – pobierz (Dokument obowiązujący od 31 marca 2021 r.)

 

Dokumenty archiwalne 

 • Formularz wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" ( wersja 5z )pobierz  (Dokument obowiązujący od 22 czerwca 2018 r. do 28 stycznia 2021 r. )
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" ( wersja 5z )pobierz (Dokument obowiązujący od 29 stycznia 2021 r. do 30 marca 2021 r.)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"  ( wersja 5z ) pobierz (Dokument obowiązujący od 26 października 2018 r. do 28 stycznia 2021 r.)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"  ( wersja 5z ) – pobierz (Dokument obowiązujący do 25 października 2018 r.)
 • Formularz wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" – pobierz
 • Formularz wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" (wersja 4z) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" (wersja 4z) pobierz
 • Formularz wniosku o płatność (wersja 3z) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) – pobierz