Konkursy na realizację projektów (z wyłączeniem tzw projektów „grantowych" oraz operacji własnych) w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" ogłaszane są przez poszczególne lokalne grupy działania/ lokalne grupy rybackie. Nabory adresowane są do podmiotów z obszaru który dana grupa obejmuje swoim zasięgiem. „Ramowe" harmonogramy konkursów stanowią załącznik do umowy, jakie samorząd województwa pomorskiego zawarł z poszczególnymi lokalnymi grupami działania. Lokalne grupy działania zobowiązane są do publikowania ogłoszenia o naborze wniosków, w szczególności na swojej stronie internetowej nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków.  

Wnioski składane są do lokalnej grupy działania i najpierw oceniane przez grupę pod kątem zgodności z lokalną strategią rozwoju oraz lokalnych kryteriów wyboru. Wnioski wybrane do dofinansowania przez grupę podlegają dalszej ocenie przez samorząd województwa pomorskiego. Tu weryfikowana jest kompletność wniosku oraz zgodność założeń projektu z Programem, przepisami prawa w szczególności kwalifikowalność wydatków.    

Poniżej znajdują się informacje na temat naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" 2014-2020 w poszczególnych lokalnych grupach działaniach oraz ich wynikach:

 

Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka "Mòrénka"

 

1. Konkursy zakończone: 

a) Konkurs nr 1

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - załącznik 

b) Konkurs nr 2 

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - załącznik 

c) Konkurs nr 3 

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - załącznik 

b) Konkurs nr 4

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - załącznik 

 

2. Konkursy w trakcie: 

obecnie nie jest ogłoszony żaden konkurs

 

3. Wyniki Konkursów:

 a) Konkurs nr 1

- Informacja opublikowana na stronie LGR

- Lista operacji zgodnych z LSR- załącznik

- Lista operacji wybranych i niewybranych- załącznik

 

a) Konkurs nr 2

- Informacja opublikowana na stronie LGR

- Lista operacji zgodnych z LSR- załącznik

- Lista operacji wybranych- załącznik

 

a) Konkurs nr 3

- Informacja opublikowana na stronie LGR

- Lista operacji zgodnych z LSR- załącznik

- Lista operacji wybranych- załącznik

 

a) Konkurs nr 4

- Informacja opublikowana na stronie LGR

- Lista operacji zgodnych z LSR- załącznik

- Lista operacji wybranych- załącznik

 

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby

 

1. Konkursy zakończone

a) Konkurs 1.3.1

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - archiwum 

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

b) Konkurs 1.3.2

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - archiwum 

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

c) Konkurs 1.3.3

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - archiwum 

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

d) Konkurs 2.1.3

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - archiwum 

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

e) Konkurs 2.3.1

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - archiwum 

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

f) Konkurs 2.3.2

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - archiwum 

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

g) Konkurs 2.3.3 

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - archiwum 

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

 

2. Konkursy w trakcie:

- obecnie nie jest ogłoszony żaden konkurs

 

3. Wyniki Konkursów:

a) Konkurs 1.3.1

- Informacja opublikowana na stronie LGR

b) Konkurs 1.3.2

- Informacja opublikowana na stronie LGR

c) Konkurs 1.3.3

- Informacja opublikowana na stronie LGR

d) Konkurs 2.1.3

- Informacja opublikowana na stronie LGR

e) Konkurs 2.3.1

- Informacja opublikowana na stronie LGR

f) Konkurs 2.3.2

- Informacja opublikowana na stronie LGR

g) Konkurs 2.3.3 

- Informacja opublikowana na stronie LGR

 

Lokalna Grupa Rybacka „Rybacka Brać Mierzei"

 

1. Konkursy zakończone:

a) Konkurs nr 1/2017

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

b) Konkurs nr 2/2017

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

c) Konkurs nr 3/2017

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

d) Konkurs nr 4/2017

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

e) Konkurs nr 5/2017

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

 

 2. Konkursy w trakcie: obecnie nie jest ogłoszony żaden konkurs

 

 3. Wyniki konkursów:

a) Konkurs nr 1/2017

- informacja opublikowana na stronie LGR 

b) Konkurs nr 2/2017

- informacja opublikowana na stronie LGR 

c) Konkurs nr 3/2017

- informacja opublikowana na stronie LGR 

d) Konkurs nr 4/2017

- informacja opublikowana na stronie LGR 

e) Konkurs nr 5/2017

- informacja opublikowana na stronie LGR