Ogłoszenia

Konkurs dla projektów z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich w ramach PROW na lata 2007 -2013

Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą z dnia 16 kwietnia 2015 r. ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.