OPERACJE REALIZOWANE W 2022 R.

Lista operacji wybranych w konkursie 6/2022 do realizacji w 2022 roku przez Partnerów KSOW:

Nazwa Partnera KSOW Tytuł operacji
Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Działania Poznajemy lokalne produkty Warmii i Mazur
Powiat Chojnicki Promocja szlaków rowerowych w Powiecie Chojnickim – Kaszubska Marszruta w obiektywie
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie Leksykon Kuchni Kaszubskiej
Gmina Pszczółki Akademia Początkującego Pszczelarza
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie Akademia Młodego Pszczelarza 2
Gmina Pelplin Konkurs „Na najlepszy produkt lokalny Gminy Pelplin”
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczpospolitej Polskiej Z pomorskiej zagrody na pomorski stół – rodzime rasy szansą wsi i atutem gastronomii
Gmina Pelplin Inteligentne wioski – wspieranie oddolnych inicjatyw promujących ideę smart village
Kaszubskie Stowarzyszenie Producentów Truskawek Udział producentów rolnych w VI Festiwalu Truskawek Kaszubskich w Chmielnie
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Konferencja „Działajmy razem – promocja współpracy rolników”
Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Morenka” Wymiana oraz upowszechnianie wiedzy i doświadczeń – krótki łańcuch dostaw żywności w praktyce
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie Szlak Truskawek Kaszubskich
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego Damnicka Akademia Warsztatowa
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk Aktywizacja mieszkańców i kultywowanie tradycji na terenie Gminy Słupsk poprzez organizację warsztatów
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie IV Pomorska Spartakiada Kulturalno-Rekreacyjna Kół Gospodyń Wiejskich
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu XVII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Janusza Żurakowskiego w Kartuzach Wokół Ludowego Łabędzia – cykl międzypokoleniowych wakacyjnych zajęć rozwijających dla mieszkańców sołectwa Kiełpino
Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Organizacja cyklu szkoleń dla branży agroturystycznej

Schemat II  Pomocy technicznej PROW na lata 2014-2020 – Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań  informacyjno – promocyjnych.

Celem schematu II jest zapewnienie finansowania działań wynikających z realizacji KSOW oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla struktur niezbędnych do obsługi tych działań. Schemat II pomocy technicznej PROW 2014-2020 służy również finansowaniu sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji Programu w celu zapewnienia informacji w szczególności na temat jego realizacji, warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach Programu oraz o wkładzie Wspólnoty w jego realizację.