POMORSKA GRUPA ROBOCZA DS. KSOW

Pomorska Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich to organ opiniodawczo-doradczy powołany przez Zarząd Województwa Pomorskiego, w skład którego wchodzą przedstawiciele władz regionalnych, lokalnych i innych władz publicznych, partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie. Do zadań Pomorskiej Grupy Roboczej ds. KSOW należy przede wszystkim:

 1. opiniowanie propozycji do planu działania KSOW, propozycji zmian do tego planu oraz dwuletnich planów operacyjnych i ich zmian na poziomie województwa,
 2. opiniowanie sprawozdań i informacji, sporządzanych na podstawie planu działania, w ramach okresowego przeglądu realizacji tego planu i dwuletnich planów operacyjnych, w tym zgłaszanie propozycji rekomendacji w sprawie ich zmian,
 3. zapewnienie wymiany wiedzy tematycznej, analitycznej i ułatwianie współpracy między partnerami KSOW przez możliwość tworzenia grup tematycznych na poziomie województwa.

Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 778/65/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku powołał Pomorską Grupę Roboczą ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na okres obowiązywania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • Uchwała Nr 778/65/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2015 roku – pobierz
 • Regulamin pracy PGR ds. KSOW – pobierz

Aktualizacja (zmiana Uchwały w sprawie powołania PGR ds. KSOW):

 • Uchwała Nr 310/36/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2019 roku – pobierz
 • Regulamin pracy PGR ds. KSOW – pobierz

Prace PGR ds. KSOW:

1. Posiedzenie PGR ds. KSOW z dn. 11 września 2015 r.

 • Protokół nr 1 z posiedzenia PGR ds. KSOW – pobierz

2. Posiedzenie PGR ds. KSOW z dn. 8 stycznia 2016 r.

 • Protokół nr 2 z posiedzenia PGR ds. KSOW – pobierz

3. Posiedzenie PGR ds. KSOW z dn. 24 maja 2017 r.

 • Protokół nr 12 z posiedzenia PGR ds. KSOW –  pobierz

4. Posiedzenie PGR ds. KSOW z dn. 19 kwietnia 2018 r.

 • Protokół nr 22 z posiedzenia PGR ds. KSOW – pobierz

5. Posiedzenie PGR ds. KSOW z dn. 6 maja 2019 r.

 • Protokół nr 28 z posiedzenia PGR ds. KSOW – pobierz 

Prace w trybie obiegowym:

 • Protokół nr 3 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 4 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 5 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 6 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 7 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 8 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 9 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 10 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 11 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 13 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 14 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 15 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 16 z trybu obiegowego  pobierz
 • Protokół nr 17 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 18 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 19 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 20 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 21 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 23 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 24 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 25 z trybu obiegowego – pobierz 
 • Protokół nr 26 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 27 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 29 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 30 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 31 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 32 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 33 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 34 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 35 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 36 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 38 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 39 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 40 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 41 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 42 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 43 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 44 z trybu obiegowego – pobierz
 • Protokół nr 45 z trybu obiegowego – pobierz