DOKUMENTY DO POBRANIA

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy o konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów z tym związanych. Poniżej znajdą Państwo formularze oświadczeń i zgód w zakresie przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach poszczególnych działań, które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/ umową o przyznaniu pomocy/ wnioskiem o płatność. Dokumenty składają się z klauzul informacyjnych – informacje o przetwarzaniu danych osobowych obowiązkowych oraz klauzul zgód – zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Z uwagi na pełną treść dokumentów należy je pobrać ze strony właściwej Lokalnej Grupy Działania/Lokalnej Grupy Rybackiej.


Aktualne dokumenty do pobrania dla Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze – WERSJA 7z

 

  1. Wniosek o płatność – pobierz
  2. Instrukcja do wniosku o płatność – pobierz
  3. Sprawozdanie z realizacji operacji – pobierz
  4. Instrukcja do sprawozdania – pobierz

 


PRIORYTET 4: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych

 

Wniosek o dofinansowanie 

Dokumenty aktualne obowiązujące od 13 lipca 2022 r. 

1. Formularz wniosku o dofinansowanie wersja 6z- pobierz pdf, wersja edytowalna (dokument zaktualizowany 22 września 2022 r.)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wersja 6z- pobierz

a) Oświadczenie – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości – pobierz

b) Oświadczenie – małżonek beneficjenta i współwłaściciela – pobierz

3. Biznesplan uproszczony- pobierz

 

 

dokumenty archiwalne

dokumenty obowiązujące od 13 lipca 2022 r.do 21 września 2022r.

1. Formularz wniosku o dofinansowanie wersja 6z- pobierz

 

dokumenty obowiązujące od 01 kwietnia 2022 r. do 12 lipca 2022 r.

1. Formularz wniosku o dofinansowanie wersja 6z- pobierz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wersja 6z- pobierz

3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie

a) Oświadczenie – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości – pobierz

b) Oświadczenie – małżonek beneficjenta i współwłaściciela – pobierz

4. Biznes plan uproszczony- pobierz

 

3. Formularz wniosku o dofinansowanie – pobierz 

4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie –pobierz 

3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie

a) Oświadczenie – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości – pobierz

b) Oświadczenie – małżonek beneficjenta i współwłaściciela – pobierz

c) Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz

d) Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz

4. Biznes Plan uproszczony – pobierz 

 

Umowa 

dokumenty aktualne

1. Wzór umowy o dofinansowanie- pobierz (wersja aktualna, obowiązująca od 08 czerwca 2022 r.)

2.  Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – pobierz

3. Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki – pobierz

4. Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki – pobierz

5. Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych – pobierz

 

dokumenty archiwalne

1. Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz (dokument archiwalny, obowiązujący od listopada 2021 r. do 07 czerwca 2022 r.)

2. Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz (dokument archiwalny, obowiązujący od dnia 1 października 2019 r. do 30 grudnia 2020 r. dla naborów przeprowadzonych do dnia 27 sierpnia 2019 r.)

3. Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz  (dokument archiwalny, obowiązujący od dnia 1 października 2019 r. do 30 grudnia 2020 r. dla naborów przeprowadzonych po dniu 27 sierpnia 2019 r.)

 

Wniosek o płatność 

Dokumenty aktualne obowiązujące od 13 lipca 2022 r. 

1. Formularz wniosku o płatność wersja 6z- pobierz

2. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność – pobierz

3. Wskaźniki rezultatu- pobierz

4. Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu – pobierz

5. Sprawozdanie – pobierz

6. Instrukcja do sprawozdania – pobierz

 

 

dokumenty archiwalne

dokumenty obowiązujące od 01 kwietnia 2022 r. do 12 lipca 2022 r.

1. Formularz wniosku o płatność wersja 6z- pobierz

2. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność – pobierz

3. Wskaźniki rezultatu- pobierz

4. Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu – pobierz

5. Sprawozdanie – pobierz

6. Instrukcja do sprawozdania – pobierz

1. Formularz wniosku o płatność – pobierz

2. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność – pobierz

3. Oświadczenie beneficjenta ws. rozliczania zadań – pobierz

4. Klauzule RODO do wniosku o płatność

a) Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów – pobierz

b) Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz

c) Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz

5. Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność – pobierz

6. Wzór formularza ewidencji księgowej dla Beneficjentów nie prowadzących ksiąg rachunkowych – pobierz

7. Sprawozdania dokumenty aktualne oraz archiwalne


Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie działania 4.2 – realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – projekty grantowe

 

 

Wniosek o dofinansowanie 

Dokumenty aktualne obowiązujące od 13 lipca 2022 r. 

1. Formularz wniosku o dofinansowanie wersja 2z – pobierz pdf, wersja edytowalna (dokument zaktualizowany 22 września 2022 r.)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz

3. Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) – pobierz

 

 

dokumenty archiwalne

 

dokumenty obowiązujące od 13 lipca 2022 r.do 21 września 2022r.

1. Formularz wniosku o dofinansowanie wersja 2z – pobierz

 

dokumenty obowiązujące od 01.04.2022 r. do 12 lipca 2022 r.

1. Formularz wniosku o dofinansowanie wersja 2z – pobierz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz

3. Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) – pobierz

 

1. Formularz wniosku o dofinansowanie – pobierz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz

3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie

a) Oświadczenie – grantobiorca/osoba fizyczna – pobierz

b) Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/grantobiorcy będącego osobą fizyczną – pobierz

c) Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/grantobiorcy będącego osobą fizyczną – pobierz

 

Umowa

1. Wzór umowy o dofinansowanie –pobierz(wersja aktualna, obowiązująca od 31 grudnia 2020 r.)

2. Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r. do 30 grudnia 2020 r. dla naborów przeprowadzonych do dnia 27 sierpnia 2019 r.)

3. Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r. do 30 grudnia 2020 r. dla naborów przeprowadzonych po dniu 27 sierpnia 2019 r.)

4. Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – pobierz

 

Wniosek o płatność 

Dokumenty aktualne obowiązujące od 13 lipca 2022 r. 

 

1. Formularz wniosku o płatność wersja 2z pobierz

2. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność – pobierz

3. Wskaźniki rezultatu- pobierz

4. Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu – pobierz

5. Sprawozdanie – pobierz

6. Instrukcja do sprawozdania – pobierz

 

 

dokumenty archiwalne

dokumenty obowiązujące od 01 kwietnia 2022 r. do 12 kwietnia 2022 r.

1. Formularz wniosku o płatność wersja 2z – pobierz

2. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność – pobierz

3. Wskaźniki rezultatu- pobierz

4. Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu – pobierz

5. Sprawozdanie – pobierz

6. Instrukcja do sprawozdania – pobierz

 

1. Formularz wniosku o płatność – pobierz

2. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność – pobierz

3. Klauzule RODO do wniosku o płatność

a) Oświadczenie – grantobiorca/osoba fizyczna – pobierz

b) Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/grantobiorcy będącego osobą fizyczną – pobierz

c) Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/grantobiorcy będącego osobą fizyczną – pobierz

4. Sprawozdania dokumenty aktualne oraz archiwalne


Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej – 4.3 działania prowadzone w ramach współpracy

 

Wniosek o dofinansowanie 

dokumenty aktualne obowiązujące od 13 lipca 2022 r. 

1. Formularz wniosku o dofinansowanie wersja 4z – pobierz pdf, wersja edytowalna (dokument zaktualizowany 22 września 2022 r.)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz

3. Biznesplan uproszczony- pobierz

 

 

dokumenty archiwalne

dokumenty obowiązujące od 13 lipca 2022 r.do 21 września 2022r.

1. Formularz wniosku o dofinansowanie wersja 4z – pobierz

 

dokumenty obowiązujące od 01 kwietnia 2022 r. do 12 lipca 2022 r.

1. Formularz wniosku o dofinansowanie wersja 4z – pobierz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz

3. Biznes plan uproszczony- pobierz

1. Formularz wniosku o dofinansowanie – pobierz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz

3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie

a) Oświadczenie – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości – pobierz

b) Oświadczenie – małżonek beneficjenta i współwłaściciela – pobierz

c) Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną- pobierz

d) Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz

 

Wniosek o płatność 

dokumenty aktualne obowiązujące od 13 lipca 2022 r. 

1. Formularz wniosku o płatność wersja 4z – pobierz

2. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność – pobierz

3. Sprawozdanie – pobierz

4. Instrukcja do sprawozdania – pobierz

 

 

dokumenty archiwalne

dokumenty obowiązujące od 01 kwietnia 2022 r. do 12 lipca 2022 r.

 

1. Formularz wniosku o płatność wersja 4z – pobierz

2. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność – pobierz

3. Wskaźniki rezultatu- pobierz

4. Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu – pobierz

5. Sprawozdanie – pobierz

6. Instrukcja do sprawozdania – pobierz

 

1. Formularz wniosku o płatność – pobierz

2. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność – pobierz

3. Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność – pobierz

4. Oświadczenie beneficjenta ws. rozliczania zadań – pobierz

5. Klauzule RODO do wniosku o płatność

a) Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów – pobierz

b) Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz

c) Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz

 

Umowa

1. Wzór umowy o dofinansowanie –pobierz( wersja aktualna, obowiązująca od 31 grudnia 2020 r.)

2. Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r. do 30 grudnia 2020 r. dla naborów przeprowadzonych do dnia 27 sierpnia 2019 r.)

3. Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz  (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r. do 30 grudnia 2020 r. dla naborów przeprowadzonych po dniu 27 sierpnia 2019 r.)

4. Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – pobierz

5. Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki – pobierz

6. Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki – pobierz

7. Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych i promocyjnych – pobierz

8. Sprawozdania dokumenty aktualne oraz archiwalne


Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.4 koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze

 

Legislacja

  • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze’’ (poz. 1921) – pobierz

Dokumenty aktualne obowiązujące od 29 grudnia 2022 r. 

Umowa o dofinansowanie 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja dla Lokalnych Grup Działania, które ubiegają się o dofinansowanie na przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Umowa o dofinansowanie 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja dla Lokalnych Grup Działania, które nie ubiegają się o dofinansowanie na przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Wniosek o dofinansowanie 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja

Wniosek o płatność 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja

Wniosek o płatność 

dokumenty aktualne obowiązujące od 13 lipca 2022 r. 

1. Formularz wniosku o płatność wersja 5z – pobierz

2. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność – pobierz

3. Sprawozdanie – pobierz

4. Instrukcja do sprawozdania – pobierz

Dokumenty archiwalne obowiązujące od 15 września 2022r do 28 grudnia 2022 r.

Wniosek o dofinansowanie

1. Formularz wniosku o dofinansowanie – pobierz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz

 

Dokumenty archiwalne obowiązujące od 13 lipca 2022 r. do 13 września 2022 r.

1. Formularz wniosku o dofinansowanie – pobierz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz

 

Dokumenty archiwalne obowiązujące od 01 kwietnia 2022 r. do 12 lipca 2022 r.

1. Formularz wniosku o dofinansowanie – pobierz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz

 

1. Formularz wniosku o dofinansowanie – pobierz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz

1. Formularz wniosku o dofinansowanie – pobierz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz

3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie

a) Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz

b) Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz

 

Umowa

1. Wzór umowy o dofinansowanie –pobierz( wersja archiwalna)

2. Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r. do 30 grudnia 2020 r. dla naborów przeprowadzonych do dnia 27 sierpnia 2019 r.)

3. Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz  (wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r. do 30 grudnia 2020 r. dla naborów przeprowadzonych po dniu 27 sierpnia 2019 r.)

4. Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowe – pobierz

5. Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych – pobierz

6. Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki – pobierz

7. Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki – pobierz

 

dokumenty archiwalne

dokumenty obowiązujące od 01 kwietnia 2022 r. do 12 lipca 2022 r.

1. Formularz wniosku o płatność wersja 5z – pobierz

2. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność – pobierz

3. Wskaźniki rezultatu- pobierz

4. Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu – pobierz

5. Sprawozdanie – pobierz

6. Instrukcja do sprawozdania – pobierz

 

1. Formularz wniosku o płatność – pobierz 

2. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz

3. Oświadczenie beneficjenta ws. rozliczania zadań – pobierz

4. Klauzule RODO do wniosku o płatność

a) Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów – pobierz

b) Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz

c) Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną – pobierz

5. Sprawozdania dokumenty aktualne oraz archiwalne


Forma składania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania ws. zamówienia publicznego – PROW 2014-20 oraz PO RiM 2014-20 – otwórz