NADUŻYCIA FINANSOWE

Informujemy, że Uchwałą Nr 719/268/21 z dnia 20 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął do stosowania zmienioną Procedurę zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Procedura została zatwierdzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym – i obowiązuje wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu oraz realizację projektów. Dokument obowiązuje zatem również samorząd województwa pomorskiego który pełni funkcję instytucji pośredniczącej dla podejścia LEADER. Procedura zawiera m.in. opis najczęściej spotykanych nadużyć finansowych, wskazówki i zalecenia odnośnie zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku powzięcia podejrzeń wystąpienia nadużyć finansowych w realizacji Programu oraz projektów.

Zasady zgłaszania podejrzeń nieprawidłowości wraz z formularzem do tych zgłoszeń dostępne są pod adresami:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/naduzycia-finansowe

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/procedura-zwalczania-naduzyc-finansowych


uzupełnienie informacji dot. zwalczania nadużyć finansowych, aktualne załączniki:

  • Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 719/268/21 z dnia 20 lipca 2021 ws nadużyć finansowych – pobierz
  • Procedura zwalczania nadużyć finansowych wersja 3 – pobierz
  • Załącznik nr 1 -narzędzie do analizy ryzyka nadużyć finansowych – pobierz
  • Załącznik nr 2- schemat postępowania – pobierz
  • Załącznik nr 3- zestawienie – pobierz

wersja archiwalna:

  • Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego ws nadużyć finansowych – pobierz
  • Procedura zwalczania nadużyć finansowych – pobierz
  • Załącznik nr 1 -narzędzie do analizy ryzyka nadużyć finansowych – pobierz
  • Załącznik nr 2- schemat postępowania – pobierz
  • Załącznik nr 3- zestawienie – pobierz