Aktualności

Lista krajowa operacji w zakresie "mikroinstalacji prosumenckich" w ramach działania "Podstawowe usługi" PROW 2007 - 2013

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała krajową listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej z przeznaczeniem na potrzeby własne.

Rozstrzygnięto konkurs dla projektów z zakresu gospodarki wodno - ściekowej w ramach PROW na lata 2007-2013

16 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę operacji z terenu Województwa Pomorskiego dotyczących gospodarki wodno - ściekowej zakwalifikowanych do współfinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Znajduje się na niej 28 projektów zgłoszonych przez uprawnione podmioty

Realizacja PROW 2007-2013 – najczęściej zadawane pytania

Przedstawiamy zbiór pytań i odpowiedzi w zakresie najczęściej pojawiających się błędów w procesie obsługi wniosków o przyznanie pomocy i o płatność w ramach PROW 2007-2013 opracowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.