UMOWA

UMOWA

Dokumenty aktualne   

Wersja 8z (dokumenty obowiązujące od 01 marca 2022 r.) 

Dokumenty archiwalne 

Wersja 7z (dokumenty obowiązujące od 22 lipca 2021 r.) 

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja edytowalna, doc) – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 1 do umowy – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 2 do umowy – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 3 do umowy – Informacja po realizacji operacji – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 4 do umowy – Informacja o podłączonych przyłączach – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 5 do umowy – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych przed wyjściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 5a do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierzwersja pdf
 • Zał. nr 6 do umowy– Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) – pobierzwersja pdf

Wersja 6z (dokumenty obowiązujące od 9 października 2020 r. do 21 lipca 2021 r.) 

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja edytowalna, doc) – pobierz
 • Zał. nr 1 do umowy – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – pobierz
 • Zał. nr 2 do umowy – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością – pobierz
 • Zał. nr 3 do umowy – Informacja po realizacji operacji – pobierz
 • Zał. nr 4 do umowy – Informacja o podłączonych przyłączach – pobierz
 • Zał. nr 5 do umowy – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych przed wyjściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz
 • Zał. nr 5a do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz 

 Wersja 5z (dokumenty obowiązujące od 7 grudnia 2019 r. do 08 października 2020 r.)

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja edytowalna, doc) – pobierz
 • Zał. nr 1 do umowy – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – pobierz
 • Zał. nr 2 do umowy – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością – pobierz
 • Zał. nr 3 do umowy – Informacja po realizacji operacji – pobierz
 • Zał. nr 4 do umowy – Informacja o podłączonych przyłączach – pobierz
 • Zał. nr 5 do umowy – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych przed wyjściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz
 • Zał. nr 5a do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz

Wersja 4z (dokumenty obowiązujące od 23 marca 2019 r. do 6 grudnia 2019 r. )

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja edytowalna, doc) – pobierz
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja pdf.) – pobierz
 • Zał. nr 1 do umowy – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – pobierz
 • Zał. nr 2 do umowy – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością – pobierz
 • Zał. nr 3 do umowy – Informacja po realizacji operacji – pobierz
 • Zał. nr 4 do umowy – Informacja o podłączonych przyłączach – pobierz
 • Zał. nr 5 do umowy – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych przed wyjściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz
 • Zał. nr 5a do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz

Wersja 3z (dokumenty obowiązujące do 22 marca 2019 r.) 

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja edytowalna, doc) – pobierz
 • Zał. nr 1 do umowy – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – pobierz
 • Zał. nr 2 do umowy – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością – pobierz
 • Zał. nr 3 do umowy – Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 – pobierz
 • Zał. nr 4 do umowy – Informacja po realizacji operacji – pobierz
 • Zał. nr 5 do umowy – Informacja o podłączonych przyłączach – pobierz
 • Zał. nr 6 do umowy – Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 – pobierz
 • Zał. nr 7 do umowy – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych – pobierz
 • Zał. nr 7a do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz