UMOWA

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY

Dokumenty aktualne

(wersja 5z) obowiązująca od 19 sierpnia 2021 r. 

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy – pobierz, wersja pdf
 • Załącznik nr 1 do umowy Zestawienie rzeczowo- finansowe – pobierzwersja pdf 
 • Załącznik nr 2 do umowy Wykaz działek – pobierzwersja pdf
 • Załącznik nr 3 do umowy Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych przed wyjściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierzwersja pdf
 • Załącznik nr 3a do umowy Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierzwersja pdf
 • Załącznik nr 4 do umowy- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) – pobierzwersja pdf

Dokumenty archiwalne

(wersja 4z) obowiązująca od 03 lutego 2021 r. do 18 sierpnia 2021 r.

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy Zestawienie rzeczowo- finansowe – pobierz 
 • Załącznik nr 2 do umowy Wykaz działek – pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych przed wyjściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz
 • Załącznik nr 3a do umowy Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz

(wersja 3z) obowiązująca od 22 listopada 2019 r. do 02 lutego 2021 r. 

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy Zestawienie rzeczowo- finansowe – pobierz 
 • Załącznik nr 2 do umowy Wykaz działek – pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych przed wyjściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz
 • Załącznik nr 3a do umowy Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz

(wersja 2z) obowiązująca do 21 listopada 2019 r.  

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 3a do umowy – pobierz