UMOWA

UMOWA 

Dokumenty aktualne  

dokumenty obowiązujące od 10 listopada 2021 r.

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (wersja 8z) – pobierz wersję edytowalnąpobierz wersję pdf
 • Załącznik nr 1 do umowy „Zestawienie rzeczowo finansowe operacji” (wersja 8z) –  pobierz wersję edytowalnąpobierz wersję pdf
 • Załącznik nr 2 do umowy „Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020); (wersja 8z) –  pobierz wersję edytowalnąpobierz wersję pdf
 • Załącznik nr 2a do umowy „Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)” (wersja 8z) –  pobierz wersję edytowalnąpobierz wersję pdf
 • Informacja o przetwarzaniu danych (RODO) – pobierz wersję edytowalnąpobierz wersję pdf

Dokumenty archiwalne

dokumenty obowiązujące od 20 sierpnia 2021 r. do 9 listopada 2021 r.

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (wersja 7z) – pobierz wersję edytowalnąpobierz wersję pdf
 • Załącznik nr 1 do umowy „Zestawienie rzeczowo finansowe operacji” (wersja 7z) –  pobierz wersję edytowalnąpobierz wersję pdf
 • Załącznik nr 2 do umowy „Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020); (wersja 7z) –  pobierz wersję edytowalnąpobierz wersję pdf
 • Załącznik nr 2a do umowy „Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)” (wersja 7z) –  pobierz wersję edytowalnąpobierz wersję pdf
 • Informacja o przetwarzaniu danych (RODO) – pobierz wersję edytowalnąpobierz wersję pdf

dokumenty obowiązujące od 03 lutego 2021 r. do 19 sierpnia 2021 r. 

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (wersja 6z) – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy „Zestawienie rzeczowo finansowe operacji” (wersja 6z) – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy „Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)”  (wersja 6z) – pobierz
 • Załącznik nr 2a do umowy „Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)” (wersja 6z) – pobierz

dokumenty obowiązujące od 11 marca 2020 r. do 02 lutego 2021 r. 

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (wersja 5z) – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy „Zestawienie rzeczowo finansowe operacji” (wersja 5z) – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy „Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)”  (wersja 5z) – pobierz
 • Załącznik nr 2a do umowy „Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)” (wersja 5z) – pobierz

dokumenty obowiązujące od 10 kwietnia 2019 r. do 11 marca 2020 r.

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (4z) – pobierz 
 • Załącznik nr 1 do umowy (4z) – pobierz 
 • Załącznik nr 2 do umowy (4z) – pobierz 
 • Załącznik nr 2a do umowy (4z) – pobierz 

dokumenty obowiązujące po 27 października 2018 r.

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (3z) – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy (3z) – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy (3z) – pobierz
 • Załącznik nr 2a do umowy (3z) – pobierz

wzór umowy dla operacji z zakresu „Scalanie gruntów” – dla umów zawartych przed dniem 18 stycznia 2017 r.

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 4 do umowy – pobierz

wzór umowy dla operacji z zakresu „Scalanie gruntów” – dla umów zawartych po dniu 18 stycznia 2017 r.

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy – pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 2a do umowy – pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy – pobierz