Aktualizacja dokumentów aplikacyjnych w ramach operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa”

W związku z wejściem w życie w dniu 07 lutego 2020 r. Zarządzenia nr 11/2020 Prezesa ARiMR zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno- ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 publikujemy dokumenty w wersji 2 z.

 

  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wersja 2z - pobierz
  2. Instrukcję do wniosku o przyznanie pomocy wersja 2z – pobierz

 

Nowe dokumenty znajdują się również w dziale Dokumenty do pobrania > Gospodarka wodno- ściekowa - zobacz

view szablon artykułu