Ogłaszamy drugi nabór wniosków dla gmin na budowę lub rozbudowę zbiorników retencyjnych!

Ogłaszamy drugi nabór wniosków dla gmin na budowę lub rozbudowę zbiorników retencyjnych!

Od 25 marca do 26 kwietnia 2024 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy na projekty dotyczące „Zarządzania zasobami wodnymi” w zakresie budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia drugiego  naboru wniosków z tego zakresu w dniu 20 lutego 2024 r. Zgodnie z przyjętą Uchwałą wnioski będzie można składać tylko osobiście w sekretariacie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, pokój 244.

Kto może składać wnioski?

Wnioski mogą być składane przez gminy. Projekt musi być realizowany w miejscowościach należących do gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Dofinansowanie wynosi do 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Na jakie operacje będzie przyznawana pomoc?

Zakres rzeczowy inwestycji, na jaki będzie przyznawana pomoc w ramach naboru to:

Budowa lub przebudowa otwartych zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących o powierzchni nieprzekraczającej 5000 m² oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m albo budowa lub przebudowa takich zbiorników wraz z budową lub przebudową infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do funkcjonowania takich zbiorników.

Szacowana pula środków dostępnych w konkursie wynosi ponad 10 mln zł.

 


Do pobrania:

Uchwała Nr 198/524/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 20 lutego 2024 roku – pobierz (format .docx 26 KB)

Załącznik do Uchwały Nr 198/524/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 20 lutego 2024 r. – pobierz (format .doc 165 KB)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pobierz (format .pdf 130 KB)

 

Wniosek o przyznanie pomocy:

  • Formularz wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” (wersja 2z) – pobierz (format .xlsx 395 KB)
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” (wersja 2z) – pobierz (format .pdf 446 KB)

Wniosek o płatność:

  • Formularz wniosku o płatność na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” (wersja 2z) – pobierz (format .xlsx 163 KB)
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” (wersja 2z) – pobierz (format .pdf 464 KB)

Umowa:

  • Formularz umowy dla operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” – pobierz (format .docx 103 KB)
  • Załącznik nr 1 do umowy Zestawienie rzeczowo-finansowe (wersja 2z) – pobierz (format .xlsx 60 KB)
  • Załącznik nr 2 do umowy Wykaz działek (wersja 2z) – pobierz (format .xlsx 16 KB)
  • Załącznik nr 3 do umowy Kary administracyjne przed 22.06.2016 r. (wersja 2z)   – pobierz (format .docx 38 KB)
  • Załącznik nr 3a do umowy Kary administracyjne po 22.06.2016 r. (wersja 2z)  – pobierz (format .docx 38 KB)
  • Załącznik nr 4 do umowy RODO (wersja 2z)  – pobierz (format .docx 33 KB)

 

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk