Zielona transformacja polskiego rolnictwa – sens, filozofia i drogi do celu

Zielona transformacja polskiego rolnictwa – sens, filozofia i drogi do celu

Polski sektor rolno­‑żywnościowy niewątpliwie osiąga sukcesy, skutecznie wykorzystując nowe możliwości i postęp technologiczny. Jednak za obrazem tego powodzenia stoją wyzwania zarówno dla rolnictwa, jak i polityki publicznej.

Kongres Obywatelski poświęcił tym zagadnieniom najnowszą publikację Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową pt. Zielona transformacja polskiego rolnictwa – sens, filozofia i drogi do celu, w której blisko 30 autorów podjęło próbę odpowiedzi na pytania:

  • Jak wyżywić rosnącą populację świata, nie doprowadzając do kryzysu klimatycznego?
  • Czy konieczna jest zmiana naszych stylów życia, wzorców produkcji i konsumpcji?
  • Jaki potencjał dla rolnictwa tkwi w nowych technologiach?
  • Co dalej ze Wspólną Polityką Rolną Unii Europejskiej?
  • Czy duże rozdrobnienie polskich gospodarstw jest rzeczywistą barierą rozwojową?

Kim – tak naprawdę – jest polski rolnik i jak wzmocnić jego pozycję w systemie żywnościowym?

Cały numer w wersji elektronicznej można pobrać ze strony Kongresu Obywatelskiego.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk