Aktualizacja dokumentów dla działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Udostępniamy Państwu znowelizowane dokumenty dla poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania" w ramach PROW 2014-20

Wzory formularzy zostały opracowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i uzyskały akceptację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W związku z powyższym przekazujemy wersję elektroniczną formularzy:

- wniosku o przyznanie pomocy w wersji 2z ( dokument obowiązuje od 15 kwietnia br.)

- wniosku o płatność w wersji 2z ( dokument obowiązuje od 16 kwietnia br.)

- umowy o przyznaniu na operacje składane w ramach poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania" w wersji 3z ( dokument obowiązuje od 15 kwietnia br.)

 

bezpośredni link do działu z dokumentami - otwórz

view szablon artykułu