Aktualizacja dokumentów w ramach operacji typu „Scalanie gruntów”

Przekazujemy Państwu obowiązujące od 27 października formularze wniosków oraz umowę na operacje typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa objętego PROW na lata 2014-20 udostępnione przez ARiMR

Zakres aktualizacji: 

•        wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy (2z) oraz instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;

•        wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (3z);

•        wzór formularza wniosku o płatność (3z) oraz instrukcja wypełniania wniosku o płatność (3z),

 

Dokumenty znajdują się w zakładce PROW 2014-20 > Dokumenty do pobrania >scalanie gruntów

 

bezpośredni link - pobierz

view szablon artykułu