Aktualizacja instrukcji do wniosku o płatność wersji 5z

Publikujemy zaktualizowaną instrukcję do wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"

Powyższa zmiana spowodowana jest faktem , iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uzyskała akceptację  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę dotychczas stosowanego podejścia i możliwość odstąpienia od obowiązku przedkładania Indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych, także w odniesieniu do operacji, dla których zostały zawarte już umowy o przyznaniu pomocy.

Wprowadzona zmiana odnosi się do przypadków, w których podatek od towarów i usług nie stanowi kosztu kwalifikowalnego.

Bezpośredni link do znowelizowanej instrukcji- pobierz

view szablon artykułu