Aktualizacja wzorów umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej DPROW zostały umieszczone zmienione wzory umów o dofinansowanie w zakresie poszczególnych działań Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze".

Jednocześnie informujemy, że powyższe dokumenty obowiązują od 1 października 2019 r. dla naborów przeprowadzonych do dnia 27 sierpnia 2019 r. oraz w wersji dla naborów ogłoszonych po dniu 27 sierpnia 2019 r.

Nowe wzory umów znajdują się w dziale PO Ryby 2014-20/ Dokumenty do pobrania PO Ryby 2014-20

Bezpośredni link – zobacz

view szablon artykułu