Nowe dokumenty na naszej stronie

Nowe dokumenty na naszej stronie

Przekazujemy Państwu zaktualizowany wniosek w ramach działania "Koszty bieżące i aktywizacja" Priorytet 4 PO RYBY 2014-2020

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze’’ (poz. 1921) przekazujemy zaktualizowany formularz wniosku o dofinansowanie (oraz instrukcji) w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, który obowiązuje w ramach naboru od 15 września do 15 października br.

W ramach ww. wniosku każda RLGD której Koszty bieżące i aktywizacja są pokrywane ze środków EFMR, przy składaniu wniosku na Koszty bieżące (…) na rok 2023,  będzie mogła skorzystać z jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości 25 000 zł na przygotowanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o której mowa w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

 

Wniosek o dofinansowanie 

dokumenty aktualne obowiązujące od 15 września 2022 r. 

1. Formularz wniosku o dofinansowanie – pobierz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – pobierz

 

Legislacja

  • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze’’ (poz. 1921) – pobierz

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk