Cykl szkoleń z „dróg lokalnych” zakończony

$image_alt

Ponad 150 wzięło udział w cyklu szkoleń organizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dotyczyły one zasad realizacji zadań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za wdrażanie których odpowiedzialny będzie samorząd województwa, ze szczególnym uwzględnieniem trybu przyznawania pomocy na projekty z zakresu „dróg lokalnych".

Szkolenia odbyły się w dniach 18-25 września w Kwidzynie, Wejherowie, Słupsku oraz Kościerzynie. W spotkaniu w Kościerzynie wziął udział Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk, a w Słupsku Wicemarszałek Województwa Wiesław Byczkowski. Podczas szkoleń omówiono kwestie związane z przyznawaniem pomocy w ramach działań „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW 2014-2020 oraz „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)". Zasadnicza część spotkań dotyczyła realizacji projektów z zakresu „dróg lokalnych". Konkurs na tego rodzaju projekty będzie jednym z pierwszych, uruchomionych przez samorząd województwa pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informujemy jednocześnie, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała formularz wniosku o przyznanie pomocy na realizację projektów z zakresu „dróg lokalnych". 

_____________________________________

Do pobrania:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach PROW na lata 2014-20202  

Materiały ze spotkań szkoleniowych 

view szablon artykułu