Nabór wniosków na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zakończony

60 wniosków wpłynęło do samorządu województwa w ramach konkursu na projekty „drogowe". Wnioskowana kwota ponad 3-krotnie przekracza dostępne środki.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego, aplikacje można było  składać od 24 września do 31 października 2018 r. W wymaganym terminie złożono 60 wniosków, w tym 58 przez Gminy oraz 2 przez Powiaty. Koszty całkowite złożonych wniosków wynoszą 125 253 482, 86 zł, kwalifikowalne 116 267 102, 70 zł w zakresie : 23 782 681, 42 zł budowa dróg, 92 187 296, 83 przebudowa dróg, zakup sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji- 297 124 ,45 zł . Wnioskodawcy ubiegają się o łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 70 382 679 zł. Następnym krokiem będzie przeprowadzenie oceny punktowej złożonych wniosków przez pracowników DPROW w celu ustalenia kolejności przysługiwania pomocy.

To drugi konkurs na realizację projektów z zakresu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020". W ramach pierwszego z nich podpisano 76 umów, których łączne dofinansowanie wynosi 91 041 101 zł

view szablon artykułu