Nowy wzór umowy dotyczący operacji typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów"

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do stosowania w dn 12.07.2017 r. pismem znak ZP-153-DDD.071.4.2017.WDS.JZ wzór umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikami 1-3a na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów w wersji 2z. 

link do dokumentacji - http://dprow.pomorskie.eu/inwestycje-w-targowiska

view szablon artykułu