Podsumowanie spotkania dotyczącego RLKS i perspektyw w województwie pomorskim

Krzysztof Rojek

W spotkaniu, które odbyło się 9 września w Sali Herbowej UMWP, wzięli udział przedstawiciele departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Lokalnych Grup Działania.

Na początku spotkania Pan Daniel Lessnau Dyrektor biura Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka zaprezentował wykład na temat wartości dodaniej Leader'a jako mechanizmu w wydatkowaniu środków UE, następnie Pani Justyna Durzyńska Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprezentowała efekty wdrażania Leader 2014-2020 w województwie pomorskim  – dane liczbowe oraz wykonanie zobowiązań w ramach „pierwszego kamienia milowego".

W dalszej części spotkania Pan Jarosław Zielonka Wiceprezes Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby omówił działanie RLKS w województwie kujawsko – pomorskim oraz podlaskim oraz zakresy wsparcia w ramach RPO, a strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – perspektywa LGD, następnie Pan Radomir Matczak Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego przedstawił zagadnienie RLKS a Strategia POMORSKIE 2030.

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat perspektywy realizacji RLKS w województwie pomorskim.

view szablon artykułu