Rozpoczynamy drugą edycję konkursu na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” !

Od 24 września 2018 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków Zarząd Województwa Pomorskiego podjął w dniu 21 sierpnia 2018 r.

Zgodnie z podjęta Uchwałą wnioski będzie można składać od 24 września do 31 października 2018 r. O dofinansowanie ubiegać się mogą m.in. gminy oraz powiaty. Dostępna pula środków w konkursie wynosi ponad 18,5 mln zł.

To drugi konkurs na realizację projektów z zakresu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020". W ramach pierwszego z nich podpisano 76 umów, których łączne dofinansowanie wynosi 91 041 101 zł.

_____________________________________

Do pobrania:

 • Uchwała Nr 872/356/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku - pobierz
 • Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 872/356/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r.  – ogłoszenie o naborze - pobierz

WNIOSEK  O PRZYZNANIE POMOCY

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 (wersja 2z)  - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wersja 2z) - pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • Formularz wniosku o płatność dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" (wersja 5z) – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" (wersja 5z)– pobierz

UMOWA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)  pobierz
 • Załącznik nr 1 do umowy (wersja 4z) - pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy (wersja 4z) - pobierz
 • Załącznik nr 3 do umowy (wersja 4z) - pobierz  
 • Załącznik nr 4 do umowy (wersja 4z) - pobierz
 
view szablon artykułu