Rusza nabór propozycji operacji do realizacji w ramach Planu operacyjnego KSOW w 2016 roku!

$image_alt

Koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe oraz inni partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie pomorskim mogą składać wnioski na realizację projektów w 2016 r. W dniu 17 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs.

Uprawnionymi do składania propozycji operacji są wyłącznie podmioty posiadające status partnera KSOW w województwie pomorskim.

Wniosek należy wypełnić do 1 grudnia 2015 roku (data na wniosku wraz z podpisem) i dostarczyć do 8 grudnia 2015 roku.

Miejsce składania wniosków: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich; Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; ul. Okopowa 21/27; 80-810 Gdańsk; siedziba Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich: ul. Augustyńskiego 2; 80-810 Gdańsk; pokój 300A.

Szczegółowych informacji o naborze udzielają pracownicy jednostki regionalnej KSOW pod nr telefonów: (58) 32 68 756, (58) 32 68 338 oraz (58) 32 68 753.

_____________________________________

Dokumenty do pobrania:

  • Uchwała Nr 1141/92/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru propozycji operacji do realizacji w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 – etap I - rok 2016, dla województwa pomorskiego - pobierz
  • Załącznik do Uchwały Nr 1141/92/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 listopada 2015 roku – ogłoszenie o naborze - pobierz
  • Formularz wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz
  • Załącznik 1 do wniosku - Zestawienie finansowo – rzeczowe operacji - pobierz
  • Instrukcja wypełniania formularza wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz
  • Kryteria oceny wniosku - pobierz
  • Kryterium regionalne przyjęte Uchwałą Nr 1140/92/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 listopada 2015 - pobierz
  • Wzór umowy partnerskiej - pobierz
  • Zestawienie kosztów z podziałem na koszty własne i koszty przedstawione do dofinansowania - pobierz 

 

view szablon artykułu