Spotkanie informacyjne dla beneficjentów PROW na lata 2014-2020

$image_alt
Fot. Archiwum UMWP

Blisko 80 osób wzięło udział w spotkaniu poświęconym omówieniu zasad przyznawania pomocy dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach PROW 2014-2020 oraz przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.

Z uwagi na planowany  nabór wniosków o przyznanie pomocy Samorząd Województwa Pomorskiego zorganizował dla szkolenie, podczas którego zostały omówione zasady przyznawania pomocy dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" podziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" typ „Gospodarka wodno-ściekowa" ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dedykowanego do powyższego Działania Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. oraz instrukcji do wniosku o przyznanie pomocy  dotyczącej  operacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i wytycznych wynikających z interpretacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestnikami byli pracownicy urzędów gmin, a także spółek, gdzie jedynymi udziałowcami jest jst, którzy będą składali wnioski aplikacyjne o środki unijne w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

Alokacja środków na realizację projektów typu gospodarka wodno-ściekowa z zakresu dróg lokalnych dla województwa pomorskiego wynosi ok. 7,8 mln euro.

_____________________________________

Do pobrania:

Prezentacja ze spotkania - pobierz

view szablon artykułu