Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w projektach PROW

Zamieszczamy stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie możliwości wykorzystania środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako wkładu własnego gminy w operacjach współfinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Interpretacja MRiRW do pobrania 
view szablon artykułu