1. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premie)

 

Dokumenty obowiązujące od 16.10.2017r.

WERSJA 3Z

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) - pobierz
 • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf) - pobierz
 • Umowa o przyznaniu pomocy (wersja edytowalna) - pobierz
 • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (wersja edytowalna) - pobierz

 

Dokumenty obowiązujące do 15.10.2017r.

WERSJA 2Z

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) - pobierz
 • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf) - pobierz

 

2. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

 

WERSJA 5z Dokumenty aktualne, obowiązujące od 25.01.2021 r. 

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) - pobierz
 • Załącznik nr 1 - Zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf) - pobierz
 • Załącznik nr 2 - Wykaz działek ewidencyjnych (pdf) - pobierz
 • Załącznik nr 3-  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf)- pobierz
   

WERSJA 4z Dokumenty archiwalne, obowiązujące do 24.01.2021 r. 

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) - pobierz
 • Umowa o przyznaniu pomocy (wersja edytowalna) - pobierz
 • Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf) - pobierz
 • Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (wersja edytowalna) - pobierz
 • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf) - pobierz
 • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (wersja edytowalna) - pobierz

 

3. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

UMOWA (wersja 8z) Dokumenty aktualne, obowiązujące od 24.05.2021 r.  

 • Umowa o przyznaniu pomocy
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (doc) - pobierz
 • Załącznik 1 - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (xls) -pobierz
 • Załącznik 2 - wykaz działek ewidencyjnych
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (xls) -pobierz
 • Załącznik 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych -wersja pdf -pobierz, wersja edytowalna -pobierz 
 • Załącznik 3a - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – wersja pdf -pobierz, wersja edytowalna -pobierz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji- wersja pdf -pobierz, wersja edytowalna -pobierz
 • Załącznik nr 6 Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy- wersja pdf- pobierz, wersja edytowalna- pobierz
 • Załącznik nr 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/ o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej- wersja pdf- pobierz, wersja edytowalna- pobierz
 • Załącznik nr 8 Oświadczenie (współwłaściciel przedsiębiorstwa) o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej- wersja pdf- pobierz, wersja edytowalna- pobierz 
 • Załącznik nr 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa- wersja pdf- pobierz, wersja edytowalna- pobierz
 • Załącznik nr 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wersja pdf- pobierz, wersja edytowalna- pobierz

 

ANEKS do umowy, dokumenty aktualne

 • wzór formularza aneksu do umowy wynikającego ze zmiany przepisów w  rozporządzeniu MRiRW z dnia 3 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 -do wersji umowy 8z i wcześniejszych 

           wersja pdf -pobierz, wersja edytowalna -pobierz

 • wzór formularza aneksu do umowy do wersji 7z i wcześniejszych, wynikający z wejścia w życie w  dniu 10 września 2020 roku  przepisów zmieniających Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 roku poz. 1555)

           wersja pdf -pobierz, wersja edytowalna -pobierz

 

UMOWA (wersja 7z) Dokumenty archiwlane, obowiązujące od 11.06.2018 r. do 23.05.2021 r. 

 • Umowa o przyznaniu pomocy
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (doc) - pobierz
 • Załącznik 1 - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (xls) -pobierz
 • Załącznik 2 - wykaz działek ewidencyjnych
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (xls) - pobierz
 • Załącznik 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych -wersja pdf- pobierz , wersja edytowalna- pobierz
 • Załącznik 3a - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – wersja pdf - pobierz , wersja edytowalna pobierz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji, wersja pdf -   pobierz ,wersja edytowalna - pobierz

 

UMOWA (wersja 6z) Dokuemnty archiwlane

 • Umowa o przyznaniu pomocy
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (doc) - pobierz
 • Załącznik 1 - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (xls) -pobierz
 • Załącznik 2 - wykaz działek ewidencyjnych
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (xls) - pobierz
 • Załącznik 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych 

             wersja pdf - pobierz
      

 • Załącznik 3a - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) 

             wersja pdf - pobierz

 

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu

 • Umowa- wersja edytowalna (doc) - pobierz
 • Załącznik nr 2 do umowy- wykaz działek ewidencyjnych-  wersja edytowalna (xls) - pobierz  
 • Załącznik nr 4 do umowy- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wersja edytowalna (doc) - pobierz  

Dokumenty obowiązujące do 15.10.2017r.

UMOWA (wersja 5z) obowiązująca od 20.07.2017 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (doc) - pobierz
 • Załącznik 1 - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (xls) -pobierz
 • Załącznik 2 - wykaz działek ewidencyjnych
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (xls) - pobierz
 • Załącznik 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych 

             wersja pdf - pobierz
             wersja edytowalna (doc) - pobierz

 • Załącznik 3a - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) 

             wersja pdf - pobierz
             wersja edytowalna (doc) - pobierz

UMOWA

 • Umowa o przyznaniu pomocy
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (doc) - pobierz
 • Załącznik 1 - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (xls) -pobierz
 • Załącznik 2 - wykaz działek ewidencyjnych
     wersja pdf - pobierz
     wersja edytowalna (xls) - pobierz
 • Załącznik 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf) - pobierz
 • Załącznik 3a - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz