Zabytki, Przestrzeń, Targowiska- Informacja dotycząca konkursów

Victor Hanacek

11 maja 2017 r. zakończyły się nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Zgodnie z ogłoszonymi konkursami wpłynęło 21 wniosków złożonych przez gminy z terenu województwa pomorskiego na łączną kwotę kosztów całkowitych wynoszącą ponad 16 mln złotych :

 

1) Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego – złożono 7 wniosków na łączną kwotę kosztów całkowitych - 5 344 398,47 zł, kwalifikowalnych- 5 150 706,60 zł, dofinansowania- 3 166 163,00 zł

2) Kształtowanie przestrzeni publicznej- złożono 12 wniosków na łączną kwotę kosztów całkowitych 7 810 013,10 zł , kwalifikowalnych  2 396 478,18, dofinansowania 4 755 408,00 zł

3) Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" - złożono 2 wnioski na łączną kwotę kosztów całkowitych i kwalifikowalnych 2 941 846,69 zł , dofinansowania 1 620 244,00 zł

 

Dofinansowanie otrzymają projekty, które przejdą pozytywnie ocenę administracyjną oraz dla których środki finansowe na realizację są wystarczające w ramach dostępnego limitu, o czym decydować będzie kolejność  na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Pomorskiego liście projektów.

W terminie sześciu miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wszyscy Wnioskodawcy zostaną indywidualnie poinformowani o wyniku oceny złożonych przez nich wniosków.

view szablon artykułu