Zmieniony wzór umowy w ramach PO Rybactwo i Morze

Informujemy, że w dniu samorząd województwa otrzymał nowy wzór umowy o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 działanie 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych w ramach PO Rybactwo i Morze  Zmianą usunięto przypisu dolnego nr. 12 o treści …"Warunek utworzenia miejsca pracy jest spełniony, jeżeli ogółem zwiększy się łączna liczba pracowników zatrudnionych do dnia złożenia wniosku o płatność w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie…".

nowy wzór umowy do pobrania

view szablon artykułu