Panele sloneczne

Konkurs dla projektów z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich w ramach PROW na lata 2007-2013 rozstrzygnięty!

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę operacji z terenu Województwa Pomorskiego dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Znalazło się na niej 20 operacji zgłoszonych przez uprawnione podmioty.

Zgodnie z trybem przyznawania pomocy na realizację operacji polegających na budowie mikroinstalacji prosumenckich, po zatwierdzeniu listy operacji, samorząd województwa może zawrzeć umowy z nie więcej niż trzema wnioskodawcami, których projekty znalazły się na najwyższych miejscach listy rankingowej w województwie. Przyznanie pomocy dla kolejnych projektów uzależnione będzie od ich miejsca na liście krajowej. Ta jest przygotowywana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie list ze wszystkich województw.

________________________________________

Do pobrania:

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk