Spotkanie szkoleniowe z dróg lokalnych

Spotkanie szkoleniowe z „dróg lokalnych” już za nami

W związku z dużym zainteresowaniem związanym z konkursem na inwestycje z zakresu "Budowy lub modernizacji dróg lokalnych" PROW 2014-2020 w dniu 16 lutego Urząd Marszałkowski zorganizował spotkanie szkoleniowe, w którym wzięło udział ponad 60 przedstawicieli podmiotów uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach tego działania.

Podczas szkolenia omówione zostały zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy, realizacji projektów oraz wytyczne wynikające ze stanowisk Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawiono także zmiany, jakie zaszły w Ustawie Prawo zamówień publicznych w nawiązaniu do PROW 2014-2020.

_____________________________________

Do pobrania:

Materiały szkoleniowe – pobierz

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk